Prof. Josep Mª Marimon Soler

 

Professor i coordinador de l'Àrea de Projectes  a BAU (Centre Universitari en Disseny de Barcelona). Investigador a Gredits ( Grup de Recerca en Disseny i Transformació Social). Actualment cursant el doctorat sobre innovació docent a la Universitat de Vic.

Paral·lelament a la vida acadèmica és dissenyador audiovisual, i el seu àmbit de treball  predilecte és el món de la divulgació científica, Art i la Cultura.

Professor at BAU (University Center for Design in Barcelona). Researcher at Gredits (Research Group in Design and Social Transformation). Currently studying the doctorate on teaching innovation at the University of Vic.

Parallel to academic life is an audiovisual designer, and his field of interest and predilection work is the world of scientific dissemination, Art and Culture.